Gemeente van Christus

We vormen een gemeenten binnen het kerkverband Nederlandse Gereformeerde Kerken. De kern van dit kerkverband en waar we ons door laten leiden wordt goed omschreven in dit citaat van ngk.nl:
Wij geloven in God, die we kennen uit de Bijbel. God heeft de wereld lief. We zien zijn liefde het duidelijkst in zijn Zoon, Jezus Christus, de redder van de wereld.

De kern van ons samenzijn vormen de twee erediensten die elke zondag gehouden worden. Deze vinden plaats in het kerkgebouw genaamd De Hoeksteen. Dit gebouw met bijbehorend zalencentrum ligt aan het Bastingplein in het centrum van het dorp.

De leiding van de gemeente, geïnspireerd door het evangelie van Christus, vormt de kerkenraad. In onze gemeente zijn er 27 wijken, verdeeld over 9 cirkels. Waarbij elke wijk een diaken heeft. Een cirkel wordt gevormd door een ouderling en 3 diakenen van de betreffende wijken.

Kerkdienst meemaken? Iedereen is welkom om te proeven van het wonderlijke evangelie van Christus. Kijk bij de pagina Kerkdiensten voor meer info en voel je welkom!